top of page

Termes i condicions

1. General

Utilitzeu aquesta pàgina web i/o registreu-vos com a usuari pressuposa l'acceptació d'aquestes condicions.

2. Propietat d'aquesta pàgina web

Aquesta pàgina web és propietat d'ANTENES GERUNDA. Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny i programari són propietat de ANTENES GERUNDA.

Tots els elements d'aquesta pàgina, incloent-hi les limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual, la propietat industrial i els tractats internacionals referits al dret de l'autor.

3. Ús del seu contingut

A menys que sigui explícitament autoritzat per ANTENES GERUNDA, vostè no pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d'aquesta web de cap manera.

4. Responsabilitats

4.1. A pesar de que ANTENES GERUNDA posa el màxim esforç per garantir la precisió i exactitud en el contingut d'aquesta pàgina web, aquesta pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment no garantim la veracitat, la fiabilitat o l'exactitud del seu contingut.

4.2. ANTENES GERUNDA refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (enllaços), amb les pàgines web d'ANTENES GERUNDA

4.3. Sota cap circumstància, ANTENES GERUNDA serà com a responsable de cap dany o perjudici de cap tipus surgit de, o en relació, a l'ús d'aquesta pàgina web.

4.4. Heu d'indemnitzar a ANTENES GERUNDA contra qualsevol dany o perjudici que resulti de l'incompliment per la seva part de les presents condicions o de l'ús del contingut d'aquesta web sense autorització prèvia.

5. Divisibilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions falta o passés a mancar de validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estimació no tindria efecte, però només en la mesura d'aquesta precisa falta de validesa, i no afectarà a cap altra estimació de els presenta condicions.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions dús han de ser interpretades i estan regides per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d'aquestes condicions s'haurà de dirimir davant els tribunals de Girona. No obstant això, això no impedirà a ANTENES GERUNDA exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

7. Modificacions

ANTENES GERUNDA es reserva el dret a canviar el contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense avis anterior.

bottom of page