top of page

Política de privacitat

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que mitjançant l'emplenament del present formulari les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de  antenesgerunda.cat per gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i/o contractats, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat de la companyia i els seus serveis.

Podeu exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@antenesgerunda.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a ANTENES GERUNDA acompanyant sempre una fotocòpia del vostre D.N.I.

bottom of page